Kdo jsme

Kdo jsme

Jsme církví, tedy otevřeným společenstvím lidí, kteří společně poznávají Ježíše Krista a šíří jeho lásku a milost.

Nejsme uzavření. Naše církev je otevřená i pro všechny, kteří v Boha nevěří, či hledají smysl svého života. Snažíme se, aby naše setkávání byla přínosná a srozumitelná nejen křesťanům, ale i ostatním.

Na základě učení Bible, ze kterého vychází naše víra, jsme přesvědčeni o tom, že v poznání Ježíše přichází do našeho života milost, odpuštění, naplnění, obnovení a smysl. Proto je naší snahou šířit evangelium, tedy dobrou zprávu o Ježíši Kristu, zejména v našem okolí ve Východních Čechách.