Chvály

Chvály

Ať Tvá voda živá

Půjdeš-li pouští

Pána chval duše má

V Hospodinových rukou je právo 1

Ježíš, přítel hříšných 1

Větší je náš Bůh

Vzdáváme Ti chválu

Mou cestu v rukou máš